دولت به برگزاری همایش «ایران کانکت ۲۰۱۶» تن ندهد/ ما را در خاک خودمان هم تحریم می‌کنند!

دولت به برگزاری همایش «ایران کانکت ۲۰۱۶» تن ندهد/ ما را در خاک خودمان هم تحریم می‌کنند!

​دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس گفت: اگر مسئولان بخواهند به برگزاری همایش «ایران کانکت ۲۰۱۶» با پیش‌شرط‌‌هایی که دارد، تن دهند، یعنی در مقابل انگلیس تسلیم شده‌اند؛ دولت نباید چنین تحقیری را بپذیرد.

دولت به برگزاری همایش «ایران کانکت ۲۰۱۶» تن ندهد/ ما را در خاک خودمان هم تحریم می‌کنند!

(image)

​دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس گفت: اگر مسئولان بخواهند به برگزاری همایش «ایران کانکت ۲۰۱۶» با پیش‌شرط‌‌هایی که دارد، تن دهند، یعنی در مقابل انگلیس تسلیم شده‌اند؛ دولت نباید چنین تحقیری را بپذیرد.
دولت به برگزاری همایش «ایران کانکت ۲۰۱۶» تن ندهد/ ما را در خاک خودمان هم تحریم می‌کنند!

خبرگزاری دانشگاه های کشور

ممکن است بپسندید...