ساعت بازی‌های فینالیست‌های اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد مشخص شدند

ساعت بازی‌های فینالیست‌های اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد مشخص شدند

نفرات راه یافته به دیدار پایانی اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد المپیک ۲۰۱۶ برزیل مشخص شدند.

ساعت بازی‌های فینالیست‌های اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد مشخص شدند

(image)

نفرات راه یافته به دیدار پایانی اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد المپیک ۲۰۱۶ برزیل مشخص شدند.
ساعت بازی‌های فینالیست‌های اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد مشخص شدند

90ورزشی

ممکن است بپسندید...