سهم پژوهش در تولید ناخالص کشور کمتر از نیم درصد است/ ایجاد کنسرسیوم میان شرکت‌های دانش بنیان

سهم پژوهش در تولید ناخالص کشور کمتر از نیم درصد است/ ایجاد کنسرسیوم میان شرکت‌های دانش بنیان

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از نیم درصد است و باید این سهم افزایش یابد. اگر قصد داریم سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی افزایش یابد و به حدود ۱۰ درصد برسد، باید شرکت‌های دانش بنیان به شرکت‌های متوسط و بزرگ تبدیل شوند.

سهم پژوهش در تولید ناخالص کشور کمتر از نیم درصد است/ ایجاد کنسرسیوم میان شرکت‌های دانش بنیان

(image)

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از نیم درصد است و باید این سهم افزایش یابد. اگر قصد داریم سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی افزایش یابد و به حدود ۱۰ درصد برسد، باید شرکت‌های دانش بنیان به شرکت‌های متوسط و بزرگ تبدیل شوند.
سهم پژوهش در تولید ناخالص کشور کمتر از نیم درصد است/ ایجاد کنسرسیوم میان شرکت‌های دانش بنیان

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

ممکن است بپسندید...