ظریف: بدعهدی‌های آمریکا دراجرای برجام بررسی می‌شود

ظریف: بدعهدی‌های آمریکا دراجرای برجام بررسی می‌شود

وزیر خارجه از برگزاری نشست کمیسیون مشترک در آینده ای نزدیک برای بررسی بدعهدی آمریکا در اجرای برجام خبر داد.

ظریف: بدعهدی‌های آمریکا دراجرای برجام بررسی می‌شود

(image)

وزیر خارجه از برگزاری نشست کمیسیون مشترک در آینده ای نزدیک برای بررسی بدعهدی آمریکا در اجرای برجام خبر داد.
ظریف: بدعهدی‌های آمریکا دراجرای برجام بررسی می‌شود

دانلود سریال و آهنگ

ممکن است بپسندید...