«مقتدی صدر» مجددا خواستار تشکیل دولت «تکنوکرات» در عراق شد

«مقتدی صدر» مجددا خواستار تشکیل دولت «تکنوکرات» در عراق شد

رهبر جریان الصدر عراق روز جمعه خواستار ایجاد تغییراتی در دولت کنونی عراق شد و گفت که تشکیل دولت «تکنو کرات» جایگزین مناسبی برای این دولت است.

«مقتدی صدر» مجددا خواستار تشکیل دولت «تکنوکرات» در عراق شد

(image)

رهبر جریان الصدر عراق روز جمعه خواستار ایجاد تغییراتی در دولت کنونی عراق شد و گفت که تشکیل دولت «تکنو کرات» جایگزین مناسبی برای این دولت است.
«مقتدی صدر» مجددا خواستار تشکیل دولت «تکنوکرات» در عراق شد

پامنا موبایل لپ تاپ

ممکن است بپسندید...