هواپیماهای روس در ایران چه می‌کنند؟/ وقتی اصلاح‌طلب‌ها دلواپس می‌شوند

هواپیماهای روس در ایران چه می‌کنند؟/ وقتی اصلاح‌طلب‌ها دلواپس می‌شوند

نکته جالب هجمه رسانه‌های به اصطلاح اصلاح‌طلب؛ سابقه آنها در مسائل مشابه است. کسانی که روزگاری منتقدان برجام را به خاطر نگاه امنیتی مسخره می‌کردد حالا دلواپس ۴ تا هواپیما کشور هم‌پیمان شده‌اند.

هواپیماهای روس در ایران چه می‌کنند؟/ وقتی اصلاح‌طلب‌ها دلواپس می‌شوند

(image)

نکته جالب هجمه رسانه‌های به اصطلاح اصلاح‌طلب؛ سابقه آنها در مسائل مشابه است. کسانی که روزگاری منتقدان برجام را به خاطر نگاه امنیتی مسخره می‌کردد حالا دلواپس ۴ تا هواپیما کشور هم‌پیمان شده‌اند.
هواپیماهای روس در ایران چه می‌کنند؟/ وقتی اصلاح‌طلب‌ها دلواپس می‌شوند

دانلود سرا

ممکن است بپسندید...