کارت‌های اعتباری ۵۰ میلیونی شد

کارت‌های اعتباری ۵۰ میلیونی شد

بانک مرکزی فاز جدیدی از کارت‌های اعتباری را در سه سطح طلایی، نقره ای و برنزی تا سقف ۵۰ میلیون تومان در دستور کار قرار داده و از اول مهرماه صادر خواهد شد.

کارت‌های اعتباری ۵۰ میلیونی شد

(image)

بانک مرکزی فاز جدیدی از کارت‌های اعتباری را در سه سطح طلایی، نقره ای و برنزی تا سقف ۵۰ میلیون تومان در دستور کار قرار داده و از اول مهرماه صادر خواهد شد.
کارت‌های اعتباری ۵۰ میلیونی شد

سیستم اطلاع رسانی

ممکن است بپسندید...