کشورهای عربی علیه برنامه هسته ای اسرائیل راي نمي‌دهند

کشورهای عربی علیه برنامه هسته ای اسرائیل راي نمي‌دهند

یک روزنامه صهیونیستی فاش کرد که کشورهای عربی به رهبری مصر قصد ندارند در اجلاس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی به نظارت بین المللی بر تاسیسات هسته ای اسرائیل رای بدهند.

کشورهای عربی علیه برنامه هسته ای اسرائیل راي نمي‌دهند

(image)

یک روزنامه صهیونیستی فاش کرد که کشورهای عربی به رهبری مصر قصد ندارند در اجلاس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی به نظارت بین المللی بر تاسیسات هسته ای اسرائیل رای بدهند.
کشورهای عربی علیه برنامه هسته ای اسرائیل راي نمي‌دهند

دانلود سرا

ممکن است بپسندید...