کمندانی: از ۳ روز دیگر تمرینات جدی‌ام را آغاز می‌کنم

کمندانی: از ۳ روز دیگر تمرینات جدی‌ام را آغاز می‌کنم

هافبک مصدوم پدیده گفت: مصدومیتم خیلی بهتر شده و اگر مشکل خاصی پیش نیاید از سه روز دیگر تمریناتم را به شکل جدی آغاز می‌کنم.

کمندانی: از ۳ روز دیگر تمرینات جدی‌ام را آغاز می‌کنم

(image)

هافبک مصدوم پدیده گفت: مصدومیتم خیلی بهتر شده و اگر مشکل خاصی پیش نیاید از سه روز دیگر تمریناتم را به شکل جدی آغاز می‌کنم.
کمندانی: از ۳ روز دیگر تمرینات جدی‌ام را آغاز می‌کنم

خبر فرهنگیان

ممکن است بپسندید...