اسامی فرآورده‌های ترش مزه غیرمجاز اعلام شد

اسامی فرآورده‌های ترش مزه غیرمجاز اعلام شد

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی برخی فرآورده‌های ترش مزه غیر مجاز را به دلیل جعل یا فقدان مجوزهای بهداشتی، اعلام کرد.

اسامی فرآورده‌های ترش مزه غیرمجاز اعلام شد

(image)

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی برخی فرآورده‌های ترش مزه غیر مجاز را به دلیل جعل یا فقدان مجوزهای بهداشتی، اعلام کرد.
اسامی فرآورده‌های ترش مزه غیرمجاز اعلام شد

ورزشی

ممکن است بپسندید...