ایرانیان ‌ سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال را صرف دخانیات می‌کنند

ایرانیان ‌ سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال را صرف دخانیات می‌کنند

بر اساس آمارها ۵۰ درصد از افراد مبتلا به فشار خون، از بیماری خود بی خبرند و زمانی متوجه آن می شوند که در معرض خطر قرار دارند.

ایرانیان ‌ سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال را صرف دخانیات می‌کنند

(image)

بر اساس آمارها ۵۰ درصد از افراد مبتلا به فشار خون، از بیماری خود بی خبرند و زمانی متوجه آن می شوند که در معرض خطر قرار دارند.
ایرانیان ‌ سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال را صرف دخانیات می‌کنند

عکس

ممکن است بپسندید...