برگزیدگان بخش کتبی بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت مشخص شدند

برگزیدگان بخش کتبی بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت مشخص شدند

اسامی برگزیدکان بخش کتبی بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت از سوی دبیرخانه این جشنواره اعلام شد.

برگزیدگان بخش کتبی بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت مشخص شدند

(image)

اسامی برگزیدکان بخش کتبی بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت از سوی دبیرخانه این جشنواره اعلام شد.
برگزیدگان بخش کتبی بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت مشخص شدند

ماشین های جدید

ممکن است بپسندید...