بی‌محلی هیأت یمنی به «ولدالشیخ» در عمان

بی‌محلی هیأت یمنی به «ولدالشیخ» در عمان

منابع رسانه‌ای اعلام کردند که نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی یمن در عمان با دیدار «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده سازمان ملل مخالفت و مسقط را به مقصد صنعاء ترک کردند.

بی‌محلی هیأت یمنی به «ولدالشیخ» در عمان

(image)

منابع رسانه‌ای اعلام کردند که نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی یمن در عمان با دیدار «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده سازمان ملل مخالفت و مسقط را به مقصد صنعاء ترک کردند.
بی‌محلی هیأت یمنی به «ولدالشیخ» در عمان

car

ممکن است بپسندید...