تعقیب بدهکاران مالیاتی در برنامه پلیس آگاهی ناجا

تعقیب بدهکاران مالیاتی در برنامه پلیس آگاهی ناجا

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی، توجه ویژه به جرم «فرار مالیاتی» را از برنامه‌های مهم اداره مبارزه با جرایم اقتصادی عنوان کرد و افزود: تفاهمی در این راستا میان پلیس آگاهی ناجا و اداره اقتصاد و دارائی کشور منعقد شده است.

تعقیب بدهکاران مالیاتی در برنامه پلیس آگاهی ناجا

(image)

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی، توجه ویژه به جرم «فرار مالیاتی» را از برنامه‌های مهم اداره مبارزه با جرایم اقتصادی عنوان کرد و افزود: تفاهمی در این راستا میان پلیس آگاهی ناجا و اداره اقتصاد و دارائی کشور منعقد شده است.
تعقیب بدهکاران مالیاتی در برنامه پلیس آگاهی ناجا

bluray movie download

ممکن است بپسندید...