تلاش برخی جمهوری خواهان برای لغو نامزدی «دونالد ترامپ»

تلاش برخی جمهوری خواهان برای لغو نامزدی «دونالد ترامپ»

یکی از کارشناسان مسلط به قوانین حزب جمهوری‌خواه می‌گوید هنوز برای جلب حمایت کمیته ملی این حزب به منظور لغو نامزدی «دونالد ترامپ» دیر نشده است.

تلاش برخی جمهوری خواهان برای لغو نامزدی «دونالد ترامپ»

(image)

یکی از کارشناسان مسلط به قوانین حزب جمهوری‌خواه می‌گوید هنوز برای جلب حمایت کمیته ملی این حزب به منظور لغو نامزدی «دونالد ترامپ» دیر نشده است.
تلاش برخی جمهوری خواهان برای لغو نامزدی «دونالد ترامپ»

آهنگ جدید

ممکن است بپسندید...