حضور پنج عنوان فیلم با موضوع فاجعه منا در جشنواره مقاومت

حضور پنج عنوان فیلم با موضوع فاجعه منا در جشنواره مقاومت

پنج عنوان فیلم با موضوع فاجعه منا و عربستان در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره مقاومت به نمایش درمی‌آیند.

حضور پنج عنوان فیلم با موضوع فاجعه منا در جشنواره مقاومت

(image)

پنج عنوان فیلم با موضوع فاجعه منا و عربستان در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره مقاومت به نمایش درمی‌آیند.
حضور پنج عنوان فیلم با موضوع فاجعه منا در جشنواره مقاومت

تلگرام

ممکن است بپسندید...