خواستار برگزاری جلسه علنی مجلس درباره قراردادهای جدید نفتی هستیم

خواستار برگزاری جلسه علنی مجلس درباره قراردادهای جدید نفتی هستیم

دبیر تشکیلات و طرح و برنامه‌ریزی سازمان اسلامی دانشجویان ایران گفت: از ریاست مجلس خواستاریم که جلسه فردای مجلس درباره قراردادهای جدید نفتی را علنی برگزار کند.

خواستار برگزاری جلسه علنی مجلس درباره قراردادهای جدید نفتی هستیم

(image)

دبیر تشکیلات و طرح و برنامه‌ریزی سازمان اسلامی دانشجویان ایران گفت: از ریاست مجلس خواستاریم که جلسه فردای مجلس درباره قراردادهای جدید نفتی را علنی برگزار کند.
خواستار برگزاری جلسه علنی مجلس درباره قراردادهای جدید نفتی هستیم

خبر فرهنگیان

ممکن است بپسندید...