چه کسی در کار دانشگاه‌ها دخالت می‌کند؟/ جنگ روانی!

چه کسی در کار دانشگاه‌ها دخالت می‌کند؟/ جنگ روانی!

حال باید پرسید چرا روحانی و دوستانش علاقه دارند موضوع دخالت نهادهای بیرون دانشگاهی را پیش بکشند؟ شاید پاسخ این سوال را بتوان در اصل «ساختن دشمن فرضی» در روش‌های جنگ روانی یافت.

چه کسی در کار دانشگاه‌ها دخالت می‌کند؟/ جنگ روانی!

(image)

حال باید پرسید چرا روحانی و دوستانش علاقه دارند موضوع دخالت نهادهای بیرون دانشگاهی را پیش بکشند؟ شاید پاسخ این سوال را بتوان در اصل «ساختن دشمن فرضی» در روش‌های جنگ روانی یافت.
چه کسی در کار دانشگاه‌ها دخالت می‌کند؟/ جنگ روانی!

خرم خبر

ممکن است بپسندید...