از ورود ۳۵۰ هیات خارجی به تهران آبی گرم نشده است/ منافقین همان داعشی‌های دهه ۶۰ بودند

از ورود ۳۵۰ هیات خارجی به تهران آبی گرم نشده است/ منافقین همان داعشی‌های دهه ۶۰ بودند

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: ۳۵۰ هیات خارجی پس از برجام به تهران آمده اند؛ تا کنون آبی از طرف آنها گرم نشده است. در این مدت معلوم شده همه فروشنده اند نه خریدار و نمی توانند مشکل رکود را حل کنند. 

از ورود ۳۵۰ هیات خارجی به تهران آبی گرم نشده است/ منافقین همان داعشی‌های دهه ۶۰ بودند

(image)

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: ۳۵۰ هیات خارجی پس از برجام به تهران آمده اند؛ تا کنون آبی از طرف آنها گرم نشده است. در این مدت معلوم شده همه فروشنده اند نه خریدار و نمی توانند مشکل رکود را حل کنند. 
از ورود ۳۵۰ هیات خارجی به تهران آبی گرم نشده است/ منافقین همان داعشی‌های دهه ۶۰ بودند

مرکز فیلم

ممکن است بپسندید...