اعتراض رسمی فدراسیون کشتی ایران به لالوویچ

اعتراض رسمی فدراسیون کشتی ایران به لالوویچ

رئیس فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای رسمی به نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی، نسبت به شرایط ناخوشایند حاکم بر داوری کشتی در المپیک اعتراض کرد.

اعتراض رسمی فدراسیون کشتی ایران به لالوویچ

(image)

رئیس فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای رسمی به نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی، نسبت به شرایط ناخوشایند حاکم بر داوری کشتی در المپیک اعتراض کرد.
اعتراض رسمی فدراسیون کشتی ایران به لالوویچ

بازار بورس

ممکن است بپسندید...