اعزام ۸۰ دانشجوی یزدی به مناطق محروم حاشیه مشهد مقدس

اعزام ۸۰ دانشجوی یزدی به مناطق محروم حاشیه مشهد مقدس

تعداد ۸۰ نفر از دانشجویان پیراپزشکی ابرکوه در قالب برنامه‌های غربال‌گری-فرهنگی-مشاوره تخصصی و عمومی به مناطق محروم حاشیه مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

اعزام ۸۰ دانشجوی یزدی به مناطق محروم حاشیه مشهد مقدس

(image)

تعداد ۸۰ نفر از دانشجویان پیراپزشکی ابرکوه در قالب برنامه‌های غربال‌گری-فرهنگی-مشاوره تخصصی و عمومی به مناطق محروم حاشیه مشهد مقدس اعزام می‌شوند.
اعزام ۸۰ دانشجوی یزدی به مناطق محروم حاشیه مشهد مقدس

دانلود ها پلاس

ممکن است بپسندید...