افتتاح حسینیه حاج احمد متوسلیان در راه است

افتتاح حسینیه حاج احمد متوسلیان در راه است

حسینیه دوهزار نفری سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) در دوران دفاع مقدس، چهارم شهریور با حضور جمعی از فرماندهان، ایثارگران و خانواده شهدا افتتاح می شود.

افتتاح حسینیه حاج احمد متوسلیان در راه است

(image)

حسینیه دوهزار نفری سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) در دوران دفاع مقدس، چهارم شهریور با حضور جمعی از فرماندهان، ایثارگران و خانواده شهدا افتتاح می شود.
افتتاح حسینیه حاج احمد متوسلیان در راه است

کرمان نیوز

ممکن است بپسندید...