بازدید رییس جمهور از توانمندی‌های وزارت دفاع در حوزه هوایی

بازدید رییس جمهور از توانمندی‌های وزارت دفاع در حوزه هوایی

رییس جمهور از نمایشگاه توانمندی‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه هوایی و سامانه پدافند هوایی برد بلند باور ٣٧٣ بازدید کرد.

بازدید رییس جمهور از توانمندی‌های وزارت دفاع در حوزه هوایی

(image)

رییس جمهور از نمایشگاه توانمندی‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه هوایی و سامانه پدافند هوایی برد بلند باور ٣٧٣ بازدید کرد.
بازدید رییس جمهور از توانمندی‌های وزارت دفاع در حوزه هوایی

گروه تلگرام

ممکن است بپسندید...