«حزب‎الله» حادثه خونین «غازی عینتاب» ترکیه را محکوم کرد

«حزب‎الله» حادثه خونین «غازی عینتاب» ترکیه را محکوم کرد

حزب‎الله لبنان با صدور بیانیه‎‏ای جنایت تروریستی امروز در روستای «غازی عینتاب» ترکیه را به شدت محکوم کرد.

«حزب‎الله» حادثه خونین «غازی عینتاب» ترکیه را محکوم کرد

(image)

حزب‎الله لبنان با صدور بیانیه‎‏ای جنایت تروریستی امروز در روستای «غازی عینتاب» ترکیه را به شدت محکوم کرد.
«حزب‎الله» حادثه خونین «غازی عینتاب» ترکیه را محکوم کرد

شبکه خانگی

ممکن است بپسندید...