دو زلزله در بستک هرمزگان در فاصله کمتر از ۲۰ دقیقه

دو زلزله در بستک هرمزگان در فاصله کمتر از ۲۰ دقیقه

در ساعت ۱۲:۱۳ دقیقه زلزله ۴.۸ ریشتری و در ۱۲:۳۰ زلزله ۳.۳ ریشتری “بستک” در استان هرمزگان را لرزاند.

دو زلزله در بستک هرمزگان در فاصله کمتر از ۲۰ دقیقه

(image)

در ساعت ۱۲:۱۳ دقیقه زلزله ۴.۸ ریشتری و در ۱۲:۳۰ زلزله ۳.۳ ریشتری “بستک” در استان هرمزگان را لرزاند.
دو زلزله در بستک هرمزگان در فاصله کمتر از ۲۰ دقیقه

فیلم سریال آهنگ

ممکن است بپسندید...