عناصر فتنه نباید در دانشگاه تریبون داشته باشند

عناصر فتنه نباید در دانشگاه تریبون داشته باشند

معاون فرهنگی وزیر علوم با بیان اینکه به هیچ اردوی مختلط دانشجویی مجوز داده نمی‌شود، گفت: محکومان و عناصر فتنه نباید در دانشگاه تریبون داشته باشند.

عناصر فتنه نباید در دانشگاه تریبون داشته باشند

(image)

معاون فرهنگی وزیر علوم با بیان اینکه به هیچ اردوی مختلط دانشجویی مجوز داده نمی‌شود، گفت: محکومان و عناصر فتنه نباید در دانشگاه تریبون داشته باشند.
عناصر فتنه نباید در دانشگاه تریبون داشته باشند

موزیک سرا

ممکن است بپسندید...