قیمت نفت برنت دریای شمال به مرز ۵۱دلاررسید

قیمت نفت برنت دریای شمال به مرز ۵۱دلاررسید

نفت برنت دریای شمال به ارزش ۵۰.۸۱دلار در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت.

قیمت نفت برنت دریای شمال به مرز ۵۱دلاررسید

(image)

نفت برنت دریای شمال به ارزش ۵۰.۸۱دلار در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت.
قیمت نفت برنت دریای شمال به مرز ۵۱دلاررسید

پایگاه خبری مبارز

ممکن است بپسندید...