مهرمحمدی: قرار نیست در نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هزینه‌ای دریافت شود

مهرمحمدی: قرار نیست در نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هزینه‌ای دریافت شود

سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هزینه‌ای ندارد و اگر دانشگاهی هزینه دریافت کند، با آنها برخورد می‌شود.

مهرمحمدی: قرار نیست در نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هزینه‌ای دریافت شود

(image)

سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هزینه‌ای ندارد و اگر دانشگاهی هزینه دریافت کند، با آنها برخورد می‌شود.
مهرمحمدی: قرار نیست در نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هزینه‌ای دریافت شود

خبرگزاری مهر

ممکن است بپسندید...