نرخ جدید مرغ و ماهی در بازار/ قیمت مرغ به ۷۴۰۰ تومان رسید

نرخ جدید مرغ و ماهی در بازار/ قیمت مرغ به ۷۴۰۰ تومان رسید

رئیس اتحادیه پرنده وماهی نرخ جدید مرغ و ماهی را در بازار اعلام و افزایش قیمت مرغ به ۸۰۰۰ تومان را تکذیب کرد و گفت: امروز قیمت مرغ در بازار به ۷۴۰۰ تومان رسید.

نرخ جدید مرغ و ماهی در بازار/ قیمت مرغ به ۷۴۰۰ تومان رسید

(image)

رئیس اتحادیه پرنده وماهی نرخ جدید مرغ و ماهی را در بازار اعلام و افزایش قیمت مرغ به ۸۰۰۰ تومان را تکذیب کرد و گفت: امروز قیمت مرغ در بازار به ۷۴۰۰ تومان رسید.
نرخ جدید مرغ و ماهی در بازار/ قیمت مرغ به ۷۴۰۰ تومان رسید

دانلود سرا

ممکن است بپسندید...