واکنش‌های مردم به مدیران «ذخیره نظام» روحانی!/ دولت شیشلیک‌خوران!

واکنش‌های مردم به مدیران «ذخیره نظام» روحانی!/ دولت شیشلیک‌خوران!

فرماندار ورامین از ماشین خوب سوار شدن ترسی ندارد. جناب مدیر اهل شیشلیک و کباب است و شفاف هم می‌گوید: «با نان و پنیر نمی‌توانم کار کنم.» به قول هادی عامل: «خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان!»

واکنش‌های مردم به مدیران «ذخیره نظام» روحانی!/ دولت شیشلیک‌خوران!

(image)

فرماندار ورامین از ماشین خوب سوار شدن ترسی ندارد. جناب مدیر اهل شیشلیک و کباب است و شفاف هم می‌گوید: «با نان و پنیر نمی‌توانم کار کنم.» به قول هادی عامل: «خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان!»
واکنش‌های مردم به مدیران «ذخیره نظام» روحانی!/ دولت شیشلیک‌خوران!

مرکز فیلم

ممکن است بپسندید...