پاداش ۹۴۰ میلیونی شهردار رشت به مدیران شهرداری طی ۲ هفته!

پاداش ۹۴۰ میلیونی شهردار رشت به مدیران شهرداری طی ۲ هفته!

عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: شهردار رشت در مدت دو هفته تعطیلات تابستانی، ۹۴۰ میلیون تومان به مدیران شهرداری پاداش پرداخت کرد.

پاداش ۹۴۰ میلیونی شهردار رشت به مدیران شهرداری طی ۲ هفته!

(image)

عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: شهردار رشت در مدت دو هفته تعطیلات تابستانی، ۹۴۰ میلیون تومان به مدیران شهرداری پاداش پرداخت کرد.
پاداش ۹۴۰ میلیونی شهردار رشت به مدیران شهرداری طی ۲ هفته!

میهن دانلود

ممکن است بپسندید...