پاکسازی ارتفاع راهبردی «السیریاتل» در جنوب غربی حلب/ آغاز موفق قیچی کردن تروریست‌ها

پاکسازی ارتفاع راهبردی «السیریاتل» در جنوب غربی حلب/ آغاز موفق قیچی کردن تروریست‌ها

نیروهای مقاومت توانستند در حومه جنوب غربی حلب با پس زدن تروریست‌های «جبهه‌النصره»، «احرارالشام» و «نورالدین زنکی» ارتفاع مهم «السریاتل» را به کنترل خود درآورند.

پاکسازی ارتفاع راهبردی «السیریاتل» در جنوب غربی حلب/ آغاز موفق قیچی کردن تروریست‌ها

(image)

نیروهای مقاومت توانستند در حومه جنوب غربی حلب با پس زدن تروریست‌های «جبهه‌النصره»، «احرارالشام» و «نورالدین زنکی» ارتفاع مهم «السریاتل» را به کنترل خود درآورند.
پاکسازی ارتفاع راهبردی «السیریاتل» در جنوب غربی حلب/ آغاز موفق قیچی کردن تروریست‌ها

پرشین موزیک

ممکن است بپسندید...