کارگروه توسعه گردشگریی و صنایع دستی عشایری تشکیل می‌شود

کارگروه توسعه گردشگریی و صنایع دستی عشایری تشکیل می‌شود

جلسه شورای عالی عشایر عصر امروز (شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

کارگروه توسعه گردشگریی و صنایع دستی عشایری تشکیل می‌شود

(image)

جلسه شورای عالی عشایر عصر امروز (شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
کارگروه توسعه گردشگریی و صنایع دستی عشایری تشکیل می‌شود

خبر جدید

ممکن است بپسندید...