کتاب «احکام پزشکی» با فتاوای حضرت آیت الله خامنه‌ای منتشر شد

کتاب «احکام پزشکی» با فتاوای حضرت آیت الله خامنه‌ای منتشر شد

کتاب احکام پزشکی؛ فتاوای حضرت آیت الله خامنه‌ای(مدّظلّه‌العالی) همراه با احکام پزشکی و استفتائات جدید منتشر شد.

کتاب «احکام پزشکی» با فتاوای حضرت آیت الله خامنه‌ای منتشر شد

(image)

کتاب احکام پزشکی؛ فتاوای حضرت آیت الله خامنه‌ای(مدّظلّه‌العالی) همراه با احکام پزشکی و استفتائات جدید منتشر شد.
کتاب «احکام پزشکی» با فتاوای حضرت آیت الله خامنه‌ای منتشر شد

دانلود نرم افزار جدید

ممکن است بپسندید...