یورش توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شمال غزه

یورش توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شمال غزه

توپخانه رژیم صهیونیستی محله «حاره‌المصریین» واقع در شهرک «بیت‌حانون» در شمال نوار غزه را هدف قرار داد.

یورش توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شمال غزه

(image)

توپخانه رژیم صهیونیستی محله «حاره‌المصریین» واقع در شهرک «بیت‌حانون» در شمال نوار غزه را هدف قرار داد.
یورش توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شمال غزه

تکنولوژی جدید

ممکن است بپسندید...