۴ سوال نمایندگان از ظریف اعلام وصول شد

۴ سوال نمایندگان از ظریف اعلام وصول شد

چهار سوال نمایندگان درباره گزارش به دور از واقعیت به کمیسیون امنیت ملی، مخالفت با برگزاری نمایشگاه افسانه‌ای هولوکاست، علت برکناری امیر عبداللهیان و فعال نبودن در عرصه دیپلماسی اقتصادی از وزیر امور خارجه اعلام وصول شد.

۴ سوال نمایندگان از ظریف اعلام وصول شد

(image)

چهار سوال نمایندگان درباره گزارش به دور از واقعیت به کمیسیون امنیت ملی، مخالفت با برگزاری نمایشگاه افسانه‌ای هولوکاست، علت برکناری امیر عبداللهیان و فعال نبودن در عرصه دیپلماسی اقتصادی از وزیر امور خارجه اعلام وصول شد.
۴ سوال نمایندگان از ظریف اعلام وصول شد

دانلود آهنگ جدید

ممکن است بپسندید...