بابایی: وقتی درس نمی‌خواندم دچار عذاب وجدان می‌شدم/ جهانشاهی: مادرم دلش می‌خواست پزشک شوم

بابایی: وقتی درس نمی‌خواندم دچار عذاب وجدان می‌شدم/ جهانشاهی: مادرم دلش می‌خواست پزشک شوم

همه کسانی که برای کنکور می‌خوانند کلی برنامه دارند. سوم دبیرستان که کمتر درس می‌خواندم وقتم آزادتر بود. وب‌گردی جزو برنامه‌های اصلیم بود ولی در پیش‌دانشگاهی تمرکزم بیشتر معطوف به درس خواندن بود.

بابایی: وقتی درس نمی‌خواندم دچار عذاب وجدان می‌شدم/ جهانشاهی: مادرم دلش می‌خواست پزشک شوم

(image)

همه کسانی که برای کنکور می‌خوانند کلی برنامه دارند. سوم دبیرستان که کمتر درس می‌خواندم وقتم آزادتر بود. وب‌گردی جزو برنامه‌های اصلیم بود ولی در پیش‌دانشگاهی تمرکزم بیشتر معطوف به درس خواندن بود.
بابایی: وقتی درس نمی‌خواندم دچار عذاب وجدان می‌شدم/ جهانشاهی: مادرم دلش می‌خواست پزشک شوم

دانلود موزیک

ممکن است بپسندید...