برانکو خطاب به همه پرسپولیسی‌ها؛ بازگشت رضاییان غیر ممکن است

برانکو خطاب به همه پرسپولیسی‌ها؛ بازگشت رضاییان غیر ممکن است

برانکو هنوز هم در حال جنگ با مدیران باشگاه است تا به آن‌ها بگوید به هیچ وجه رامین رضاییان را نمی‌خواهد.

برانکو خطاب به همه پرسپولیسی‌ها؛ بازگشت رضاییان غیر ممکن است

(image)

برانکو هنوز هم در حال جنگ با مدیران باشگاه است تا به آن‌ها بگوید به هیچ وجه رامین رضاییان را نمی‌خواهد.
برانکو خطاب به همه پرسپولیسی‌ها؛ بازگشت رضاییان غیر ممکن است

سیستم اطلاع رسانی

ممکن است بپسندید...