در وصف مدیران شیشلیک خور اما بی خاصیت/ آقای مدیر اشتباه دارید شفاف سازی می کنید!!

در وصف مدیران شیشلیک خور اما بی خاصیت/ آقای مدیر اشتباه دارید شفاف سازی می کنید!!

باز هم یکی از مدیران دولت تدبیر و امید با کلامی حماسه آفرید و بر زخم مردم نگون بخت چشم انتظار گشایش های برجام نمک پاشاند.

در وصف مدیران شیشلیک خور اما بی خاصیت/ آقای مدیر اشتباه دارید شفاف سازی می کنید!!

(image)

باز هم یکی از مدیران دولت تدبیر و امید با کلامی حماسه آفرید و بر زخم مردم نگون بخت چشم انتظار گشایش های برجام نمک پاشاند.
در وصف مدیران شیشلیک خور اما بی خاصیت/ آقای مدیر اشتباه دارید شفاف سازی می کنید!!

خبر جدید

ممکن است بپسندید...