قطع راه امدادی جیش‌الاسلام در شهرک‌های الریحان_الشیفونیه

قطع راه امدادی جیش‌الاسلام در شهرک‌های الریحان_الشیفونیه

ارتش و نیروهای دفاع ملی سوریه در ادامه عملیات «دوما» موفق شدند پس از کشتن شماری از عناصر گروهک تروریستی «جیش‌الاسلام» راه امدادی این گروه را در شهرک‌های الریحان_الشیفونیه قطع کنند.

قطع راه امدادی جیش‌الاسلام در شهرک‌های الریحان_الشیفونیه

(image)

ارتش و نیروهای دفاع ملی سوریه در ادامه عملیات «دوما» موفق شدند پس از کشتن شماری از عناصر گروهک تروریستی «جیش‌الاسلام» راه امدادی این گروه را در شهرک‌های الریحان_الشیفونیه قطع کنند.
قطع راه امدادی جیش‌الاسلام در شهرک‌های الریحان_الشیفونیه

بازی

ممکن است بپسندید...