قیمت انواع غذای دانشجویی برای سال تحصیلی جدید اعلام شد

قیمت انواع غذای دانشجویی برای سال تحصیلی جدید اعلام شد

صندوق رفاه دانشجویان در بخشنامه‌ای قیمت ژتون غذای دانشجویی در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرد.

قیمت انواع غذای دانشجویی برای سال تحصیلی جدید اعلام شد

(image)

صندوق رفاه دانشجویان در بخشنامه‌ای قیمت ژتون غذای دانشجویی در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرد.
قیمت انواع غذای دانشجویی برای سال تحصیلی جدید اعلام شد

مجله اینترنتی

ممکن است بپسندید...