لزوم پیگیری مطالبات فرهنگی توسط دانشجویان در محیط دانشگاه‌ها

لزوم پیگیری مطالبات فرهنگی توسط دانشجویان در محیط دانشگاه‌ها

در دیدار مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی با دادستانی مشهد، دانشجویان ضمن قدردانی از اقدامات اخیر دادستانی در حوزه های مبارزه با مفاسد و تخلفات اقتصادی، برخورد با جرم و جنایت از جمله قتل، سرقت، مواد مخدر و مقابله با جریان ابتذال فرهنگی در مشهد الرضا (ع)، مطالبات دانشجویی خود را مطرح کردند.

لزوم پیگیری مطالبات فرهنگی توسط دانشجویان در محیط دانشگاه‌ها

(image)

در دیدار مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی با دادستانی مشهد، دانشجویان ضمن قدردانی از اقدامات اخیر دادستانی در حوزه های مبارزه با مفاسد و تخلفات اقتصادی، برخورد با جرم و جنایت از جمله قتل، سرقت، مواد مخدر و مقابله با جریان ابتذال فرهنگی در مشهد الرضا (ع)، مطالبات دانشجویی خود را مطرح کردند.
لزوم پیگیری مطالبات فرهنگی توسط دانشجویان در محیط دانشگاه‌ها

قدیر نیوز

ممکن است بپسندید...