کمیته امداد وام اشتغال و آموزش فنی و حرفه‌ای می‌دهد

کمیته امداد وام اشتغال و آموزش فنی و حرفه‌ای می‌دهد

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: امسال سهمیه بانک ملی که از سوی بانک مرکزی برای کمیته امداد تعیین شده ۳۰۰ میلیون تومان است.

کمیته امداد وام اشتغال و آموزش فنی و حرفه‌ای می‌دهد

(image)

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: امسال سهمیه بانک ملی که از سوی بانک مرکزی برای کمیته امداد تعیین شده ۳۰۰ میلیون تومان است.
کمیته امداد وام اشتغال و آموزش فنی و حرفه‌ای می‌دهد

اس ام اس جدید

ممکن است بپسندید...