یک قاچاقچی بزرگ بین المللی دستگیر شد

یک قاچاقچی بزرگ بین المللی دستگیر شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه یکی از بزرگترین واردکنندگان مواد مخدر با ۸۰۰ تن مواد اخیرا دستگیر و پرونده وی در حال بررسی است گفت: کشفیات سال جاری در ۵ استان جنوب و شرق کشور ۱۵۳ تن و در کل سطح کشور ۲۰۷ تن بوده است.

یک قاچاقچی بزرگ بین المللی دستگیر شد

(image)

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه یکی از بزرگترین واردکنندگان مواد مخدر با ۸۰۰ تن مواد اخیرا دستگیر و پرونده وی در حال بررسی است گفت: کشفیات سال جاری در ۵ استان جنوب و شرق کشور ۱۵۳ تن و در کل سطح کشور ۲۰۷ تن بوده است.
یک قاچاقچی بزرگ بین المللی دستگیر شد

موسیقی

ممکن است بپسندید...