بیانیه حمایتی اعضای هیئت مدیره استقلال از منصوریان

بیانیه حمایتی اعضای هیئت مدیره استقلال از منصوریان

عد از نتایج ضعیف استقلال و حواشی مربوط به این نتایج، اعضای هیئت مدیره استقلال با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از علیرضا منصوریان اعلام کردند.

بیانیه حمایتی اعضای هیئت مدیره استقلال از منصوریان

(image)

عد از نتایج ضعیف استقلال و حواشی مربوط به این نتایج، اعضای هیئت مدیره استقلال با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از علیرضا منصوریان اعلام کردند.
بیانیه حمایتی اعضای هیئت مدیره استقلال از منصوریان

خرم خبر

ممکن است بپسندید...