تیغ استیضاح مجلس دهمی‌ها برای فانی تیز شد/ کمیسیون آموزش و تحقیقات قانع نشد

تیغ استیضاح مجلس دهمی‌ها برای فانی تیز شد/ کمیسیون آموزش و تحقیقات قانع نشد

وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم در جلسه عصر امروز کمیسیون آموزش نتوانست طراحان استیضاح خود را قانع کند.

تیغ استیضاح مجلس دهمی‌ها برای فانی تیز شد/ کمیسیون آموزش و تحقیقات قانع نشد

(image)

وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم در جلسه عصر امروز کمیسیون آموزش نتوانست طراحان استیضاح خود را قانع کند.
تیغ استیضاح مجلس دهمی‌ها برای فانی تیز شد/ کمیسیون آموزش و تحقیقات قانع نشد

موسیقی

ممکن است بپسندید...