حضور دروگبا در آستون‌ویلا تکذیب شد

حضور دروگبا در آستون‌ویلا تکذیب شد

ستاره سیه‌چرده قصد حضور در ورزشگاه ویلاپارک را ندارد.

حضور دروگبا در آستون‌ویلا تکذیب شد

(image)

ستاره سیه‌چرده قصد حضور در ورزشگاه ویلاپارک را ندارد.
حضور دروگبا در آستون‌ویلا تکذیب شد

پامنا موبایل لپ تاپ

ممکن است بپسندید...