مدیر شبکه «ایران کالا» منصوب شد

مدیر شبکه «ایران کالا» منصوب شد

احمد شهریاری معاون مالی و سرمایه انسانی رسانه ملی در حکمی اردشیر زابلی زاده را به سمت مدیر شبکه «ایران کالا» منصوب کرد.

مدیر شبکه «ایران کالا» منصوب شد

(image)

احمد شهریاری معاون مالی و سرمایه انسانی رسانه ملی در حکمی اردشیر زابلی زاده را به سمت مدیر شبکه «ایران کالا» منصوب کرد.
مدیر شبکه «ایران کالا» منصوب شد

اس ام اس جدید

ممکن است بپسندید...