هیأت تطبیق در این ۲ روز، کی به اشکالات قراردادهای نفتی رسیدگی کرد؟

هیأت تطبیق در این ۲ روز، کی به اشکالات قراردادهای نفتی رسیدگی کرد؟

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: از یکشنبه ساعت ۱۱ که جلسه غیرعلنی تمام شد چه زمانی هیأت تطبیق توانست به اشکالات الگوی جدید قراردادهای نفتی رسیدگی کند؟ کی این جمع‌بندی به هیأت دولت داده شد؟ و کی هیأت دولت آنها را مصوب کرد؟

هیأت تطبیق در این ۲ روز، کی به اشکالات قراردادهای نفتی رسیدگی کرد؟

(image)

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: از یکشنبه ساعت ۱۱ که جلسه غیرعلنی تمام شد چه زمانی هیأت تطبیق توانست به اشکالات الگوی جدید قراردادهای نفتی رسیدگی کند؟ کی این جمع‌بندی به هیأت دولت داده شد؟ و کی هیأت دولت آنها را مصوب کرد؟
هیأت تطبیق در این ۲ روز، کی به اشکالات قراردادهای نفتی رسیدگی کرد؟

مجله اتومبیل

ممکن است بپسندید...