احتمال استقبال ضعیف شرکت‌های خارجی از ipc

احتمال استقبال ضعیف شرکت‌های خارجی از ipc

موسسه تحقیقاتی وود مکنزی اعلام کرد ایران در نیمه دوم سال آینده، قراردادهای بزرگ نفت و گاز با شرکت‌های خارجی را طبق «قرارداد جدید نفتی» به امضا می‌رساند اما به نظر نمی‌رسد شرکت‌های زیادی از آن استقبال کنند.

احتمال استقبال ضعیف شرکت‌های خارجی از ipc

(image)

موسسه تحقیقاتی وود مکنزی اعلام کرد ایران در نیمه دوم سال آینده، قراردادهای بزرگ نفت و گاز با شرکت‌های خارجی را طبق «قرارداد جدید نفتی» به امضا می‌رساند اما به نظر نمی‌رسد شرکت‌های زیادی از آن استقبال کنند.
احتمال استقبال ضعیف شرکت‌های خارجی از ipc

خبرگزاری اصفهان

ممکن است بپسندید...